Det er mange som ringer oss nå om Coronavaksine. Det viktigste er at du går inn på din kommunes hjemmeside og der registrerer deg. Dette gjøres på Helseboka.no, dit du blir videresendt. Deretter blir du kontaktet av din fastlege eller av kommunen når det er tid for din vaksinasjon.

Også om du IKKE ønsker vaksine, så er det viktig at du registrer deg slik at vi vet at vi ikke skal kalle deg inn.

Link: https://www.helseboka.app/checkin/staff/535012/login

Du kan bruke lenken på siden med lenker (se flik øverst)